Podsumowanie konkursu

Powiatowy Konkurs Plastyczno – Literacki rozstrzygnięty!

 

„Fiat mihi secundum verbum Tuum” –  „Niech mi się stanie według słowa Twego”

 

W dniu 22 października 2020r. w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „ Święty Jan Paweł II – Totus Tuus”

Spośród 138 nadesłanych na konkurs prac komisja przyznała 29 nagród. W tym roku konkurs miał szczególną rangę ze względu na jubileusz 100 lecia urodzin św. Jana Pawła II. Prace oceniała komisja w składzie: Magdalena Cyman-Szlas, Marzena Hazuka-Beraś, Anna Lewalska, Małgorzata Nowak, Cecylia Ratajczak, Lilii Wilczyńska.  Komisja oceniając prace zwracała szczególną uwagę na oryginalność ujęcia tematu oraz zastosowane środki wyrazu artystycznego. Nagrody zostały przydzielone uczniom w dwóch kategoriach wiekowych: SP IV – VIII oraz Klasy Ponadpodstawowe.

W związku z faktem, że Powiat Wejherowski znajduje się w czerwonej strefie, kierując się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, wręczenie nagród  nie odbyło się jak dotychczas uroczyście w placówce. Po nagrody uczniowie będą się zgłaszać indywidualnie zgodnie z  podanym harmonogramem:

Klasy IV – VIII 22 i 23 Października 2020

Klasy Ponadpodstawowe 26-28 Października 2020.

Nagrody zakupiono ze środków Powiatu Wejherowskiego oraz Urzędu Miasta Rumi.

 

Pełna lista nagrodzonych w tym konkursie znajduje się poniżej:

 

PRACE PLASTYCZNE

Szkoła Podstawowa Klasy IV – VIII

I m. Michał Łuniewski – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

I m. Alicja Długońska – PZPOW w Wejherowie

II m. Inga Solis – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

II m. Martyna Skurat – SP nr 2 w Luzinie

III m. Amelia Kożyczkowska – PZPOW w Wejherowie

III m. Eliza Mikucka – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie

 

Wyróżnienia:

Oliwia Mehring – PZPOW w Wejherowie

Szymon Labuda – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini

Szymon Witzling – SP w Gowinie

Martyna Zwierz – SP nr 11 w Wejherowie

Maja Kubisiak – SP nr 6 w Wejherowie

Dominika Ruta – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Redzie

Zofia Brzezińska – SP w Kębłowie

Marcelina Wilanowska – PZPOW w Wejherowie

Dominika Malinowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini

 

Klasy ponadpodstawowe:

I m. Amelia Ciskowska – PZS nr 1 w Wejherowie

I m. Dominika Janik – PZS nr 3  Wejherowie

II m. Martyna Mazur – PZS nr 1 Rumia

III m. Karolina Słupecka – PZS nr 1 w Rumi

 

Wyróżnienia:

Zofia Plichta – PZPOW w Wejherowie

Agnieszka Kaczmarek – PZS nr 3 w Wejherowie

 

PRACE LITERACKIE:

 

Klasy IV-VIII

I m. Ada Siecińska – SP nr 2 w Luzinie

I m. Emilia Majkowska – SSP Orle

II m. Zuzanna Krausa – SP nr 11 w Wejherowie

II m. Szymon Tabaka – SP w Lini

III m. Radosław Rolbiecki – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania w Wejherowie

III m. Jan Lesner – SP nr 11 w Wejherowie

 

Wyróżnienia:

Kinga Dampc – SP nr 2 w Luzinie

 

Klasy ponadpodstawowe

III m. Nikola Krzebietke – PZPOW w Wejherowie

 

 

 

Protokół z przebiegu spotkania jury oceniającego Konkurs plastyczno-literacki
„Św. Jan Paweł II-Totus  tuus” z dnia 13.10.2020r.

Jury w składzie:

Magdalena Cyman-Szlas

Marzena Hazuka-Beraś

Anna Lewalska

Małgorzata Nowak

Cecylia Ratajczak

Lilii Wilczyńska

Prace Plastyczne

Klasy IV-VIII

I m. Michał Łuniewski – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

I m. Alicja Długońska – PZPOW w Wejherowie

II m. Inga Solis – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

II m. Martyna Skurat – SP nr 2 w Luzinie

III m. Amelia Kożyczkowska – PZPOW w Wejherowie

III m. Eliza Mikucka – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie

Wyróżnienia:

Oliwia Mehring – PZPOW w Wejherowie

Szymon Labuda – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini

Szymon Witzling – SP w Gowinie

Martyna Zwierz – SP nr 11 w Wejherowie

Maja Kubisiak – SP nr 6 w Wejherowie

Dominika Ruta – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Redzie

Zofia Brzezińska – SP w Kębłowie

Marcelina Wilanowska – PZPOW w Wejherowie

Dominika Malinowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini

 

Klasy ponadpodstawowe

I m. Amelia Ciskowska – PZS nr 1 w Wejherowie

I m. Dominik Janik – PZS nr 3  Wejherowie

II m. Martyna Mazur – PZS nr 1 Rumia

III m. Karolina Słupecka – PZS nr 1 w Rumi

Wyróżnienia:

Zofia Plichta – PZPOW w Wejherowie

Agnieszka Kaczmarek – PZS nr 3 w Wejherowie

Praca literacka

Klasy IV-VIII

I m. Ada Siecińska – SP nr 2 w Luzinie

I m. Emilia Majkowska – SSP Orle

II m. Zuzanna Krausa – SP nr 11 w Wejherowie

II m. Szymon Tabaka – SP w Lini

III m. Radosław Rolbiecki – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania w Wejherowie

III m. Jan Lesner – SP nr 11 w Wejherowie

Wyróżnienia:

Kinga Dampc – SP nr 2 w Luzinie

Klasy ponadpodstawowe

III m. Nikola Krzebietke – PZPOW w Wejherowie

Skip to content