S.O.S. dla bezdomnych kotów

S.O.S. dla bezdomnych kotów

Uczestnicy koła Galeria Młodych Twórców wykonali prace plastyczne pt. „S.O.S. dla bezdomnych kotów” oraz dodatkowo prace na dowolny temat.

Skip to content