Home Sport Strzelectwo sportowe

Strzelectwo sportowe

Zajęcia i treningi odbywają się od stycznia 2020r. na strzelnicy pneumatycznej w PZS Reda w każdy czwartek od 16.00 do 19.00

KOŁO STRZELECTWA SPORTOWEGO w REDZIE

Opiekun koła : Ireneusz KALINOWSKI

Instruktor strzelectwa sportowego , bojowego i dynamicznego.

Prowadzący strzelania.

Patent strzelecki : Pistolet, Karabin, Strzelba.

Sędzia Strzelectwa Sportowego klasy III, Pistolet, Karabin ,Strzelba.

Uczestnikami koła jest młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu wejherowskiego.

Zajęcia i treningi odbywają się od stycznia 2020r. na strzelnicy pneumatycznej w PZS Reda w każdy czwartek od 16.00 do 19.00

Strzelnica składa się z pięciu osi strzeleckich przeznaczonych do strzelań pistoletowych i karabinowych na dystansie 10m.

Czym jest strzelectwo sportowe?

To dyscyplina polegają na strzelaniu z broni palnej lub pneumatycznej do tarczy albo celów ruchomych. Strzelectwo sportowe jako dyscyplina olimpijska występuje już od pierwszych nowożytnych igrzysk, które zorganizowano w Atenach w 1896 roku

Jakie są konkurencje w tym sporcie?
ISSF, czyli Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego wyróżnia trzy główne konkurencje:
Strzelanie z karabinów w postawie leżącej, stojącej i klęczącej
Strzelanie z pistoletów w postawie stojącej
Strzelanie ze strzelb śrutowych do rzutków

Uczniowie sekcji zdobywają umiejętności strzeleckie z karabinu i pistoletu pneumatycznego.

Udział w zajęciach sportowych kształtuje charakter, wzbogaca osobowość i rozwija takie cechy jak: kontrolowanie emocji; opanowanie uspokojenie i zwiększa koncentrację u uczniów.
pewność siebie; zawodnik zyskuje pewności siebie, poprzez osiąganie swoich celów i pokonywanie przeszkód. Poprzez naukę strzelectwa sportowego uczniowie ćwiczą koncentrację i skupienie. Oprócz zajęc praktycznych przekazywane są treści i informacje związane ze sportem strzeleckim oraz bezpieczeństwem w czasie zajęć i obsługą broni i sprzętu.

W czasie braku możliwości przeprowadzania treningów w formie stacjonarnej, zajęcia odbywają się na platformie Teams w formie zajęć zdalnych.

Skip to content